Κόσμος 78 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1340
Συνολικός αριθμός χωριών: 4.536 (3.39 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.530
Χωριά βαρβάρων: 2.006
Χωριά με bonus: 681
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 51 ημέρες
Χρήστες on-line: 29
Αριθμός μηνυμάτων: 31.602 (23.58 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 6.980 (5.21 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 12.033 (8.98 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 424 (0.32 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 85
Αριθμός παικτών σε φυλές: 887
Συνολικοί πόντοι: 7.963.356 (5.943 ανά παίκτη, 1.756 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 72.358.090
 • 73.880.011
 • 68.382.404
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 2,343 εκατ.
 • 1,352 εκατ.
 • 1,817 εκατ.
 • 527.819
 • 321.307
 • 764.063
 • 17.885
 • 199.783
 • 98.587
 • 20.103
 • 1.290
 • 531
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 1749
 • 1009
 • 1356
 • 394
 • 240
 • 570
 • 13
 • 149
 • 74
 • 15
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 517
 • 298
 • 401
 • 116
 • 71
 • 168
 • 4
 • 44
 • 22
 • 4
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: σακης1971
Η νεότερη φυλή: κσμ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 05:17